Sahibinden.com

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ


Türkiye'nin öncü Katma Değerli Teknoloji Dağıtıcısı olan firmamız, ileri teknolojik gelişmeler ışığında ve çevre bilinci içinde sunduğu ürün/hizmetlerini, Çevre Mevzuatı ve ISO 14001:2019 standart şartlarına uygun gerçekleştirmektedir.

Ürün/Hizmet sunumunda gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde “Sürdürülebilir Çevre, Sürdürülebilir Büyüme” ilkesini benimseyen firmamız, kurmuş olduğu Çevre Yönetim Sistemini aşağıdaki esaslar doğrultusunda uygulamaktadır;

• “Sürdürülebilir Çevre” ilkesiyle hareket ederek, tüm çalışanların katılımıyla uyguladığı Çevre Yönetim Sisteminin etkinliğini sağlamak ve sürekli iyileştirmek,
• Ürün/hizmetlerini Çevre Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak gerçekleştirirken;
• Çevre Mevzuat şartlarına tam uyum sağlamak,
• ISO 14001:2019 Çevre Yönetim Sistem Standardındaki şartlara tam uyum sağlamak,
• Müşterilerin uyulmasını talep ettiği çevre şartlarına tam uyum sağlamak,
• Diğer taahhüt edilen çevre şartlarına tam uyum sağlamak
• Çalışanlarımızın, taşeronlarımızın, ziyaretçilerimizin ve faaliyetlerimizden etkilenen tüm tarafların katılımıyla, temiz, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre için işbirliği içinde hareket etmek. Tüm tarafların çevre bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,
• Süreçlerimizi dijital platformlara taşıyarak, kaynak ( kağıt, kartuş vb ) tüketimlerini azaltmak,
• Doğal kaynak tüketimini azaltmak ve enerji verimliliği artırmak suretiyle çevre performansına katkı sağlamak,
• Ürün/hizmet gerçekleştirme süreçlerinde oluşan atıkların mevzuata uygun bertarafını sağlayarak çevre kirliliğini önlenmek, geri dönüşüme yönelik planlar geliştirmek,
• Faaliyetlerimiz sırasında çevreyi etkileyebilecek potansiyel acil durumları proaktif düşünceyle belirlemek, gerekli tedbirleri önceden almak ve acil durumlara hazır olmak,
• İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak.

İstanbul Elektrostatik Toz ve Yaş Boya Makina İmalat San.Tic.Ltd.

İstanbul Deri Org.San.Böl. Yan Sanayi Gelişme Alanı Tabakhane Cd.
YB19 Parsel No:26 Tuzla 34956 İstanbul / Türkiye

T 444 86 28

F 0216 504 27 80

E info@iesmak.com.tr

BİZİ TAKİP EDİN